Z ostatniej chwili

Trzeci przetarg na Dom Księcia

2023-03-16 11:25:32 informacje
img

W maju nastąpi kolejna próba sprzedaży Domu Księcia. Cena wywoławcza za kamienicę wraz z otoczeniem wynosi teraz 5,5 mln zł brutto - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Położony w pobliżu centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie dworców autobusowego i kolejowego okazały budynek jest zlokalizowany pomiędzy al. Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Powstał przed I wojną światową na zamówienie wielkiego księcia Michała Romanowa. Był wówczas największym gmachem mieszkalnym w Częstochowie. Po II wojnie światowej  przechodził różne koleje, a w końcu stał się częścią komunalnego zasobu gminy i został przeznaczony na cele mieszkalno-użytkowe.

Mimo doraźnych prac zlecanych przez kolejnych administratorów obiektu (kompleksowy remont przekraczał ich możliwości finansowe) jego stan przez powojenne dziesięciolecia się pogarszał. Dlatego okazały budynek decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został ostatecznie wyłączony z użytkowania. W latach 2017-2018, już po tej decyzji, przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające, zlecone przez ZGM TBS. W ich zakres weszła m.in. wymiana pokrycia dachu, naprawa i przemurowanie części zniszczonych ścian zewnętrznych, stabilizowanie ścian wewnątrz budynku, a także zamurowanie okien i balkonów.

Całkowita powierzchnia użytkowa Domu Księcia wynosi 10,2 tys. m kw., a kubatura 55.242 m sześc. Kamienica ma wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Dom Księcia wraz z otoczeniem ma dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego. Od pewnego czasu jest w ofercie inwestycyjnej miasta.

We wcześniejszych postępowaniach przetargowych, w których nikt nie wpłacił wadium, cena działek z kamienicą wynosiła najpierw 10,3 mln zł (zgodnie z ostatnią wyceną nieruchomości), a następnie została obniżona do 7,5 mln zł.    

W trzecim przetargu cena wywoławcza została ponownie zmniejszona (w przetargu można obniżyć ją maksymalnie do 50% oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości) i będzie wynosić przy kolejnej próbie sprzedaży 5,5 mln zł (Dom Księcia wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku).

Przetarg zaplanowano na 10 maja, natomiast 5 maja upływa termin wpłaty wadium w wysokości 1,1 mln zł.

Z ogłoszeniem przetargowym i szczegółowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0177 seconds.