Z ostatniej chwili

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2023-02-20 13:45:15 informacje
img

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku trwa od 20 do 26 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw – informuje Policja.

W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z 2003 r. uchwalonej z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, policjanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Osoby pokrzywdzone mogą uzyskać wsparcia w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.

Możesz skorzystać z bezpłatnej:

  • pomocy prawnej,
  • pomocy psychologicznej,
  • pomocy materialnej

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji takie wsparcie świadczących można znaleźć na stronie Funduszu Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Policja zachęca też do kontaktu z całodobową Linią Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900. Infolinia jest dostępna również w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin udzielania porad w jednostkach Policji zostaną umieszczone na stronach internetowych poszczególnych garnizonów Policji.

Page generated in 0.017 seconds.