Z ostatniej chwili

UNICEF uruchomił w Polsce 6 Spilno Hubs w ciągu 5 miesięcy, by wspierać uchodźców z Ukrainy i integrację lokalnych społeczności

2023-03-24 11:04:05 informacje
img

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce otworzyło właśnie szóste Spilno Hub, aby wspierać uchodźców, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie, a także lokalne społeczności. Spilno są prowadzone przy współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami społecznymi. W ciągu ostatnich 5 miesięcy powstały w Łodzi, a następnie w Lublinie, Białymstoku, Poznaniu, Katowicach i Gdyni.

W miarę przedłużania się wojny w Ukrainie uchodźcze rodziny potrzebują trwalszego wsparcia w społecznościach, w których żyją. Ideą „Spilno”, co w języku ukraińskim oznacza „wspólnie” lub „razem”, jest zapewnienie kompleksowego i długofalowego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, pomocy prawnej, edukacyjnej i społecznej dla najbardziej potrzebujących rodzin, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Spilno zapewniają również bezpieczną przestrzeń do integracji z lokalną społecznością. Zlokalizowane w miejscach takich jak domy kultury, oferują szeroki zakres zajęć i wsparcia dla dzieci i dorosłych.

– Kiedy przyjechałem do Polski niedługo po eskalacji wojny w Ukrainie, zobaczyłem, jak wiele dzieci i rodzin potrzebuje natychmiastowego wsparcia w zakwaterowaniu, wyżywieniu czy opiece zdrowotnej. Zobaczyłem też, jak solidarnie Polacy otworzyli swoje serca i domy na gości z Ukrainy – powiedział dr Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.Te potrzeby są nadal aktualne, ale zapewnienie długoterminowego wsparcia jest teraz równie ważne. Spilno Hubs robią to właśnie w miejscu, w którym społeczności ukraińskie i lokalne mogą spędzać razem czas i lepiej się poznawać, co jest tak ważne w promowaniu integracji.

Każde Spilno Hub jest dostosowane do lokalnych potrzeb, ale zapewnia też podstawowy pakiet usług mających na celu integrację uchodźców. Spilno Hubs oferują kompleksowe wsparcie informacyjne dotyczące funkcjonowania w mieście, gry i zabawy dla najmłodszych, naukę języka polskiego i angielskiego, porady prawne, psychologiczne i psychospołeczne, zajęcia ruchowe, warsztaty komputerowe i artystyczne czy pomoc przy aktywizacji zawodowej.

– Szeroki wachlarz usług oferowanych w Spilno Hubs nie jest przeznaczony tylko dla dzieci i ich rodzin, które uciekły przed wojną w Ukrainie, ale także dla wszystkich osób w lokalnej społeczności, które potrzebują naszego wsparcia – mówi Rashed Mustafa. –  Tutaj najmłodsi mogą się uczyć, bawić i nawiązywać nowe znajomości, czyli robić to, co dzieci lubią i czego potrzebują najbardziej – bo dziecko jest dzieckiem bez względu na wszystko.

Spilno Hubs w Polsce są częściowo inspirowane przez Spilno Child Spots prowadzone przez UNICEF w Ukrainie. Są to ośrodki pomocy humanitarnej, których celem jest wspierać dzieci poszkodowane na skutek wojny poprzez pomoc rzeczową, dostęp do usług i inne działania.

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, które powstało w marcu 2022 r., działa na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, które uciekły przed wojną na Ukrainie. Współpracuje z władzami krajowymi i samorządowymi, a także partnerami społeczeństwa obywatelskiego, aby zapewnić, że dzieci mogą się uczyć, być zdrowe i bezpieczne.

Więcej informacji na stronie Biura UNICEF www.unicef.org/eca/poland oraz na stronie Spilno, która zawiera najnowsze informacje w języku ukraińskim dla rodzin szukających schronienia w Polsce: https://spilnoinpl.org/.

Ta praca na rzecz wspierania dzieci i rodzin uchodźców w Polsce jest możliwa dzięki darowiznom publicznych i prywatnych darczyńców z całego świata.

Page generated in 0.0165 seconds.