Z ostatniej chwili

Uwaga na fałszywe e-maile

2023-05-15 11:17:28 informacje
img

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje o nowym sposobie oszustwa wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Rozsyłają oni wiadomości e-mailowe rzekomo pochodzące od zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkom. Marcina Bednarza.

Z treści przesyłanych wiadomości wynika, że osoba, która je otrzymała, powinna natychmiast odpowiedzieć na wezwanie stanowiące załącznik do wiadomości e-mail.

By uwiarygodnić swoją wiadomość, przestępcy wysyłają tekst  i opatrują podpisem zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkom. Marcina Bednarza.

Do wysyłanych przez oszustów wiadomości dołączany jest załącznik w formacie „pdf”. Z jego treści wynika, że osoba, która jest jej adresatem, jest podejrzana o przestępstwa pedofilskie i zobowiązana do udzielenia odpowiedzi.

Cała korespondencja w rzeczywistości jest próbą oszustwa i zastraszenia odbiorcy. Jej celem może być kradzież naszych danych, w czego konsekwencji możemy stracić nasze pieniądze.

Opisywane maile ZAWIERAJĄ NIEPRAWDZIWE informacje! Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości nie jest ich autorem.

PAMIĘTAJ!

Nawet jeżeli popełniłeś czyn karalny, Policja w ramach prowadzonego postępowania wykonuje czynności procesowe szczegółowo opisane w kodeksie postępowania karnego. O wszelkiego rodzaju wezwaniach, wszczęciu postępowania czy złożeniu wyjaśnień na piśmie Policja nie informuje poprzez pocztę elektroniczną.

Ponadto dołączone do e-maila pliki mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, dlatego zaleca się nie otwierać takich załączników!

Jeśli otrzymałeś podobną wiadomość na swoją skrzynkę pocztową, warto bezpośrednio to zgłosić poprzez stronę cert.pl

Ilustracja: Materiały Policji

Page generated in 0.0162 seconds.