Z ostatniej chwili

W piątek 5 listopada ograniczenia czasowe w sprawach dowodów osobistych

2021-11-04 12:01:13 informacje
img

Rząd wdraża nowy rodzaj dowodów. 5 listopada wszelkie sprawy z nimi związane załatwimy tylko do godzi. 11.30. Podobnie będzie w całym kraju. 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że 5 listopada załatwianie wszelkich spraw związanych z dowodami osobistymi możliwe będzie tylko do godz. 11.30. 

Powodem jest wdrożenie przez rząd z dniem 7 listopada rozwiązań technicznych, które umożliwią wydawanie dowodu osobistego w nowej formule –  zawierającego odciski palców.  Podobne ograniczenia w załatwianiu spraw związanych z dowodami osobistymi wystąpią więc w urzędach w całej Polsce. 

Jak informowano na stronach rządowych pod koniec września, wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną będziemy mogli składać od 8 listopada. Odpowiednie rozwiązania techniczne zostaną wdrożone dzień wcześniej – tak zapowiadali przedstawiciele odpowiedzialnych za to przedsięwzięcie resortów: Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Co warto zapamiętać – w związku z wprowadzeniem nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Dotychczasowymi dowodami będziemy mogli posługiwać się do czasu, gdy utracą ważność.

Page generated in 0.0219 seconds.