Z ostatniej chwili

W sobotę śpiewamy „Odę do Radości”

2023-03-22 10:38:10 informacje
img

25 marca 1957 zostały podpisane Traktaty Rzymskie będące początkiem naszej obecnej Unii Europejskiej, wtedy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

W 2004 Polska przystąpiła do UE, dzięki czemu zanotowaliśmy wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo oraz stabilizację kraju.

W 2017 r. Komitet Obrony Demokracji po raz pierwszy zorganizował w całej Polsce wspólne śpiewanie „Ody do Radości" – finałowej kantaty z IX symfonii Ludwiga van Beethovena, która jest oficjalnym hymnem Europy przyjętym przez Radę Europy i Unię Europejską. Chciano w ten sposób wyrazić nasze przywiązanie do europejskich wartości – praworządności, wolności słowa, praw człowieka. W kolejnych latach w coraz większym stopniu wyrażano tym śpiewem również narastający niepokój, spowodowany jawnymi działaniami obecnych władz Polski w stronę wystąpienia Polski z Unii.

Tegoroczne wspólne śpiewanie „Ody do Radości” odbędzie się na pl. Władysława Biegańskiego w sobotę 25 marca. Początek – o godz. 12.00.

Page generated in 0.016 seconds.