Z ostatniej chwili

W sprawie świadczeń stomatologicznych dla osób z niepełnosprawnościami

2023-04-27 11:56:47 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy zwróciła się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie działań, które zapewniłyby  świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami - informuje Biuro Prasowe magistratu.

Na sesji 26 kwietnia przyjęła stanowisko następującej treści:

„Rada Miasta Częstochowy zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie działań zapewniających świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym osobom z niepełnosprawnościami, finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z informacji, jaka dotarła do częstochowskiego samorządu. wynika, iż od 1 maja 2023 r. w Częstochowie nie będzie możliwości skorzystania ze świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami, finansowanych przez NFZ.

Nasze duże zaniepokojenie budzi fakt, że przychodnia, która dotychczas udzielała ww. świadczeń zdrowotnych, nie przystąpiła do konkursu organizowanego przez NFZ z powodu obniżenia stawki kontraktu w stosunku do roku 2022 r. Doskonale wiemy, że prowadzenie tego typu działalności wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednio wyposażonych gabinetów i zatrudnieniem wysokospecjalistycznej kadry, co generuje znaczne koszty, stąd też wycena tych świadczeń powinna być na zdecydowanie wyższym poziomie.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zwrócili się o pomoc  do Komisji Zdrowie i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy, gdyż są przerażeni wizją komercyjnego leczenia zębów, co będzie się wiązało z ponoszeniem wysokich kosztów, które dla wielu rodzin będą barierą nie do pokonania.

Opieka stomatologiczna, w przypadku osób z niepełnosprawnościami, jest ważnym elementem dbania o ich dobrostan, ale niesie specyficzne wyzwania oraz znaczące utrudnienia we wdrażaniu niezbędnej profilaktyki. Zabiegi stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami są trudne z uwagi na ograniczone możliwości porozumiewania się z pacjentami, co wynika z obiektywnego braku pełnej współpracy i komunikacji z pacjentem, z uwagi na ogólny stan jego zdrowia.

Rada Miasta Częstochowy apeluje zatem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia opieki stomatologicznej dla wskazanej powyżej grupy pacjentów. Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami odpowiedniego dostępu do należytej jakości świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego powinno być jednym z ważnych elementów polityki zdrowotnej państwa.

Mając na względzie dobro i komfort pacjentów, prosimy o rozważenie możliwości ogłoszenia dodatkowego konkursu na realizowanie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami w Częstochowie, na warunkach umożliwiających realizację tych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, przez przygotowane do tego podmioty lecznicze”.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0172 seconds.