Z ostatniej chwili

W województwie śląskim emeryci i renciści otrzymali ponad 991 mln zł w ramach „czternastek”

2021-11-23 12:55:52 informacje
img

Oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły 910 tys. czternastych emerytur na kwotę przekraczającą 991 mln zł. Ostatnie czternastki otrzymają osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności przypada na 1 grudnia.

ZUS rozpoczął wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego już pod koniec października. 14. emerytura trafia do emerytów i rencistów wraz z wypłatą świadczenia za listopad. 

W województwie śląskim ZUS wypłaci do 25 listopada ponad 910 tys. czternastek na kwotę przekraczającą 991 mln zł. – Ostatnie wypłaty realizowane będą wkrótce, by trafiły do naszych świadczeniobiorców do 1 grudnia. Otrzymają je osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dla kogo dodatkowe świadczenie

Prawo do czternastki mają osoby, które na 31 października 2021 r. pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę 14. emerytury – 1250,88 zł brutto dostaną emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” np. gdy świadczenie jest wyższe przykładowo o 100 zł, to też o 100 zł niższa będzie 14. emerytura. Natomiast osoby, których świadczenie będzie równe lub wyższe 4150,88 zł brutto, nie otrzymają czternastki.

Wypłata wstrzymana, gdy świadczenie zawieszone

14. emerytura nie przysługuje, jeśli wypłata świadczenia podstawowego została wstrzymana od 1 listopada 2021 r. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia. Może to być np. sytuacja, gdy osoba, która pobiera rentę socjalną, miała ją zawieszoną od listopada 2021 r. – z uwagi na osiąganie przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie otrzymała z tego powodu w listopadzie czternastki, ale jeśli w grudniu 2021 r. zostanie podjęta wypłata renty socjalnej, to otrzyma ją wraz z rentą. Jeśli w styczniu 2022 r. zostanie dopiero podjęta wypłata renty socjalnej, to czternastkę otrzyma wraz ze styczniowym świadczeniem. Warto przypomnieć, że limity dorabiania do świadczeń nie dotyczą wszystkich. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz niektórzy renciści – tłumaczy rzeczniczka.

Kiedy trzeba będzie zwrócić 14.  emeryturę?

Część emerytów i rencistów, która dorabia do swoich świadczeń, musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. W sytuacji, gdy po zakończeniu roku rozliczeniowego okaże się, że ze względu na przekroczenie dopuszczalnego przychodu emerytura czy renta z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje, wówczas wypłacona czternastka jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi tak jak pobrane emerytury czy renty.

Page generated in 0.0207 seconds.