Z ostatniej chwili

Wakacje 2020 - konkurs ofert

2020-07-03 15:27:45 informacje
img

Złagodzenie niektórych obostrzeń związanych z epidemią oraz zahamowanie pojawiania się nowych zakażeń zarówno w Częstochowie, jak i powiecie, pozwala na organizację letnich zajęć dla dzieci, które podczas wakacji pozostają w domach. Miasto właśnie ogłosiło konkurs na realizację tego zadania. Oferta dotyczy zajęć organizowanych w sierpniu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Adresowany do organizacji pozarządowych konkurs dotyczy oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pozostających w mieście podczas letnich wakacji, w terminie 1-31 sierpnia ze szczególnym uwzględnieniem jej zróżnicowania oraz dopołudniowych godzin rozpoczęcia zajęć. Cel zadania to zapewnienie bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz propagowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Na realizację całości miasto przeznacza niemal 55 tys. zł.

Zainteresowani powinni być przygotowani na realizację takich zadań jak m.in. półkolonie, „drzwi otwarte”, imprezy sportowo-rekreacyjne, turystyczne czy jednodniowe wycieczki autokarowe.

Dotacja w kwocie maksymalnie do 80% całkowitego kosztu zadania powinna być przeznaczona m.in. na transport, wyżywienie, zakup nagród dla uczestników konkursów, materiały do realizacji zajęć, obsługę przewodników i sędziów oraz opłaty za wynajem obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Oferty należy składać do 22 lipca w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa z dopiskiem „Konkurs ofert - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”. Rozpatrzenie propozycji odbędzie się w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu ich złożenia. O podjętych decyzjach składający zostaną poinformowani w formie elektronicznej lub pisemnej.

Więcej informacji można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerami tel.: 34 3707462, 34 3707663, 34 3707496, 34 3707553.

W ubiegłym roku, w związku z propozycjami wakacyjnych zajęć objęto dofinansowaniem i zlecono realizację 13 zadań (na 17 złożonych ofert).

ALE TO NIE WSZYSTKO

Podczas tegorocznych wakacji, zarówno dzieci, jak i ich rodzice będą mogli wziąć udział w akcji „Rodzinne relacje na wakacje”. To nowe, dofinansowane w ramach realizowanego przez miasto większego unijnego projektu, służące zapewnieniu wypoczynku i organizacji czasu w dobie epidemii. W ramach projektu ponad 500 dzieci w wieku od 7 do 12 lat weźmie udział w specjalnych półkoloniach, a ich rodzice - w rozmaitych formach zajęć i poradnictwa. Udział w akcji jest bezpłatny. Pierwszy turnus odbędzie się w dniach 6-17 lipca, kolejny: od 20 do 31 lipca.

Page generated in 0.0155 seconds.