Z ostatniej chwili

Węzeł „Bugajska” na etapie ogłoszenia przetargu

2023-05-19 11:42:25 informacje
img

Węzeł „Bugajska” na etapie ogłoszenia przetargu

Miejski Zarząd Dróg ruszył z przetargiem na budowę węzła drogowego al. Wojska Polskiego wraz z nowym przebiegiem DK-46, czyli bezkolizyjnego zjazdu w kierunku Kielc i pobliskiego Olsztyna – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Częstochowa ma otrzymać na realizację tej inwestycji 250 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Rzeczywista kwota realizacji przedsięwzięcia (przygotowania projektu na bazie posiadanej przez MZD koncepcji oraz prac budowlanych) zostanie określona w drodze przetargu.

Celem inwestycji jest rozwój stref przemysłowych poprzez udrożnienie DK-46 i możliwie najszybsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego na linii Opole – Kielce poza obręb zwartej zabudowy miejskiej. Z samej tylko firmy Guardian Glass każdego dnia wjeżdża i wyjeżdża ok. 200 ciężarówek, które generują dodatkowy ruch przez miasto. Realizacja inwestycji usprawni skomunikowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze byłej Huty Częstochowa, w tym Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z DK-91 (dawniej DK-1), a także autostradą A-1. Działające na tym obszarze duże firmy, jak Guardian Glass, Huta Liberty Częstochowa, Koksownia Częstochowa Nowa czy x-kom są miejscem pracy dla mieszkańców całego subregionu, dlatego wszelkie działania zachęcające inwestorów do rozbudowy już istniejących i tworzenia tu nowych zakładów pracy są niezwykle istotne dla rozwoju całego tego obszaru.

Budowa nowego węzła jest funkcjonalnie związana z budową połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską, która ruszyła w październiku ubiegłego roku. Realizacja obu tych inwestycji pozwoli na wygodny dojazd do strefy przemysłowej na Kucelinie zarówno z DK-46 od strony wschodniej, jak i z DK-91 od południa (przez nowy fragment drogi).

Roboty planowanej inwestycji obejmą m.in.: budowę węzła drogowego al. Wojska Polskiego DK-91 (dawniej DK-1) z drogą krajową DK-46, przebudowę fragmentu al. Wojska Polskiego, budowę nowego odcinka DK-46 od granic miasta z gminą Olsztyn do projektowanego węzła drogowego z DK-91 (DK-1) z dostosowaniem do możliwości dobudowy drugiej jezdni DK-46 na odcinku pomiędzy DK-91 (DK-1) a przedłużeniem ul. Korfantego, budowę ul. Smolnej, budowę mostu nad Wartą oraz wiaduktu nad linią kolejową, przebudowę istniejącego obiektu mostowego nad torem bocznicowym dawnej Huty Częstochowa, z dostosowaniem parametrów technicznych obiektu do parametrów projektowanej drogi, budowę dróg i skrzyżowań obsługujących teren położony wzdłuż projektowanego połączenia po zamknięciu istniejącego przejazdu drogowego przez linię kolejową relacji Częstochowa – Katowice, a także budowę ciągów pieszych, dróg rowerowych i zatok autobusowych, budowę dróg dla pieszych i rowerów do projektowanego przejścia podziemnego pod linią kolejową w miejscu obecnego przejazdu kolejowego w ul. Bugajskiej, budowę dróg rowerowych w ciągu DK-91 (DK-1) na przebudowywanym odcinku, budowę stanowiska do ważenia pojazdów z parkingiem i monitoringiem na wlocie do miasta, budowę drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciągu DK-91 (DK-1), budowę oświetlenia ulicznego w ciągu DK-91 (DK-1) i nowego oświetlenia w nowym przebiegu DK-46.

MZD czeka na oferty wraz z dokumentacją do 13 czerwca. Wadium wynosi 5 mln zł.

Wyłoniony wykonawca na realizację inwestycji ma maksymalnie 4 lata od dnia zawarcia umowy.

Wizualizacja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0176 seconds.