Z ostatniej chwili

Wizyta Konsula Ukrainy

2021-03-25 11:09:13 informacje
img

W Urzędzie Miasta gościł Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj. Z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem rozmawiał o współpracy Częstochowy z ukraińskimi miastami partnerskimi oraz o ułatwieniach dla mieszkających w mieście obywateli Ukrainy – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o możliwości integracji społeczności ukraińskiej mieszkającej w Częstochowie i regionie z mieszkańcami, tworzeniu ułatwień dla obywateli ukraińskich przy załatwianiu spraw urzędowych i kontynuowaniu organizacji staży dla ukraińskich samorządowców w gminach naszego regionu. Częstochowa przyjmowała już ukraińskich urzędników, by zapoznać ich z zasadami funkcjonowania polskiego samorządu.

Obecnie utrzymujemy partnerskie kontakty z kilkoma ośrodkami ukraińskimi, m.in. z Kamieńcem Podolskim, Charkowem, Humaniem i Winnicą.

Najdłużej, bo od 2008 r., trwa współpraca z Kamieńcem Podolskim, w ramach której obie strony realizują wymiany w dziedzinach edukacji, turystyki, kultury i sportu.

Z Charkowem rozwijamy kontakty bilateralne i wielostronne związane z działalnością w Stowarzyszeniu Miast Laureatów Nagrody Europy. Częstochowa jest laureatem Nagrody Europy z 1998 r., Charków otrzymał nagrodę w 2010 r., jako pierwsze miasto ukraińskie.

Współpraca z Humaniem jest realizowana głównie na płaszczyźnie naukowej i w zakresie wymiany studenckiej dzięki bardzo dobrym relacjom między Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. P. Tyczyny w Humaniu a naszym Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza. Obie uczelnie organizowały m.in. konferencje naukowe, wykłady gościnne, staże, wspólne projekty wydawnicze.

Wymiana kulturalna jest główną dziedziną współpracy z Berdyczowem. Przedstawiciele Częstochowy brali udział w tamtejszych Dniach Kultury Polskiej, a twórcy ludowi z Berdyczowa w targach sztuki ludowej podczas Krajowej Wystawy Rolniczej.

Budowanie relacji z Winnicą rozpoczęło się m.in. od Seminarium młodych prezydentów w Winnicy, zorganizowanego przez UM Winnicy, British Council na Ukrainie oraz Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy. Tematem seminarium był rozwój miast w Europie Wschodniej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0198 seconds.