Z ostatniej chwili

Wnioski o dodatek węglowy - dopiero po przyjęciu ustawy

2022-07-21 10:53:53 informacje
img

Rządowy projekt ustawy o dodatku węglowym oczekuje na przyjęcie przez parlament i podpis Prezydenta RP, tym samym żadne wnioski od mieszkańców nie mogą być jeszcze przyjmowane - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W związku z licznymi pytaniami o możliwość składania wniosków w sprawie dodatku węglowego Biuro Prasowe magistratu informuje, że przepisy z nim związane nie weszły w życie i są dopiero procedowane w Sejmie.
Po wejściu w życie ustawy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy będzie można składać w Częstochowskim Centrum Świadczeń osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Wnioski będą przyjmowane dopiero po wejściu z życie ustawy.
Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Sejmu RP:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F820B8392100CE0BC1258884006EF687
CCŚ będzie wypłacać dodatek węglowy wyłącznie osobom fizycznym. Na chwilę obecną nie ma zapisów w ustawie dotyczących dodatku węglowego regulujących wsparcie dla osób prawnych i innych jednostek.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0167 seconds.