Z ostatniej chwili

Wodociągi częstochowskie ze stemplem eko

2023-08-28 11:12:18 informacje
img

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymał przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Decyzję o tym, czy podmiot spełnia wymagania tzw. Wspólnoty EMAS, poprzedza postępowanie sprawdzające. Po tego rodzaju audycie Wodociągi Częstochowskie zostały utrzymane w krajowym rejestrze organizacji spełniających wymogi EMAS – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

EMAS (ang. the EU Eco-Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, którego wymagania określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2009 roku. Jest narzędziem mającym optymalizować wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.  

Obecność w systemie oznacza, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA podejmuje działania minimalizujące negatywnie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i prowadzi z należytą starannością m.in. nadzór nad spełnianiem wymogów prawnych oraz aktywnie działa na rzecz komunikacji ze swoimi interesariuszami – czyli m.in. korzystającymi z dostarczanej przez PWiK wody mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy.

Dostępna na portalu Wodociągów Częstochowskich deklaracja EMAS – która jest podstawą uczestnictwa w unijnym systemie – zawiera opis działań przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i życia ludzkiego czy promowania odpowiedzialnego korzystania z wody. Jest to zatem szczegółowa informacja na temat oddziaływania pracy Wodociągów Częstochowskich na środowisko.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.