Z ostatniej chwili

Wyzwania medyczne XXI wieku

2023-03-13 13:27:20 informacje
img

Sympozjum Międzywydziałowe UJD pt. „Wyzwania medyczne XXI wieku” organizuje Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze. Sympozjum odbędzie się we wtorek 14 marca w auli A-22 o godzinie 10.00 ) w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (przy al. Armii Krajowej 13/15).

Jest to pierwsze Sympozjum o charakterze interdyscyplinarnym łączące prelegentów z trzech Wydziałów UJD: Nauk o Zdrowiu, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Prawa i Ekonomii oraz pracowników naukowych spoza Uczelni.

Page generated in 0.0164 seconds.