Z ostatniej chwili

XII LO chce utworzyć klasę we współpracy z MON

2023-02-20 12:32:37 informacje
img

Za zgodą Rady Miasta Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego złoży wniosek do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego (OPW). Klasa pod patronatem MON mogłaby zacząć działać już od września – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Prawo oświatowe od 2020 r. daje możliwość szkołom ponadpodstawowym tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, które w swoim komunikacie zwraca uwagę, że tworzenie OPW w szkole to rozwiązanie systemowe wychodzące naprzeciw „oczekiwaniom i potrzebom społecznym oraz upowszechniające edukację w zakresie obronności”. Na stronach MON znajduje się informacja o współpracy ministerstwa w prowadzeniu takich klas, ich dotowaniu oraz korzyściach dla ich absolwentów.

Na 180 godzin zajęć z zakresu przygotowania wojskowego zwiększona jest subwencja oświatowa na ucznia oddziału przygotowania wojskowego. Absolwent takiego oddziału może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych – informuje resort.

Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Liczba uczniów w OPW w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 30 osób. Liczba godzin zajęć szkolenia wojskowego w 4 latach liceum ogólnokształcącym będzie wynosić 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 – zajęć praktycznych. Dodatkowo w ramowym planie nauczanie przewiduje się w ramach 22-godzinnej puli następujące przedmioty dodatkowe: strzelectwo i musztra, samoobrona, edukacja wojskowa. Zajęcia dodatkowe będą uzupełniały realizację szkolenia wojskowego. W ramach tych zajęć przewidywane są wyjazdy na strzelnicę, udział w uroczystościach patriotycznych i wojskowych, zajęcia terenowe – rajdy piesze na orientację, obozy survivalowe w klasie drugiej i trzeciej.

Wniosek o utworzenie OPW składa do ministerstwa samorząd prowadzący szkołę. Wcześniej muszą go zatwierdzić radni, przyjmując odpowiednią uchwałę. Taką uchwałę podjęła Rada Miasta Częstochowy na ostatniej sesji.

Miasto chce utworzyć oddział przygotowania wojskowego w XII Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stefana Żeromskiego. Za jego utworzeniem przemawiają tradycja i sukcesy szkoły.

– Szkoła ma doświadczenie w organizacji nauczania w klasach mundurowych o profilu wojskowym, w których kształci od 2016 r. W programie nauczania jako przedmioty uzupełniające realizowane są zajęcia z edukacji wojskowej, strzelectwa i musztry oraz samoobrony. Obecnie w szkole w 5 klasach mundurowych kształci się 150 uczniów. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele – instruktorzy organizacji proobronnych, żołnierze rezerwy WP w stopniu oficerskim. Szkoła ściśle współpracuje z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Częstochowie, biorąc udział w zawodach i różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych przez WCR, w tym w akcjach promujących służbę w Wojsku Polskim. Szkoła nawiązała współpracę z 5 Pułkiem Chemicznym w Tarnowskich Górach, w ramach której uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w szkoleniu wojskowym na terenie jednostki. Uczniowie klas mundurowych odbywali też szkolenia poligonowe w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Szkoła współpracuje również ze Związkiem Strzeleckim oraz Związkiem Oficerów Rezerwy RP – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Kadeci klas mundurowych biorą udział w obozach survivalowych. Uczestniczą również w wielu uroczystościach i akcjach o charakterze patriotycznym, np. w Marszu Klas Mundurowych Szlakiem 7 Dywizji Piechoty, Biegu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej zorganizowanym z okazji 83. rocznicy powstania Szarych Szeregów i Polskiego Państwa Podziemnego. Klasy mundurowe corocznie biorą udział w uroczystościach miejskich Święta Niepodległości, podczas których kadeci klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.

Sukcesy „Żeromskiego” z zakresu szkolenia wojskowego to m.in.:

– 1., 2., 3. miejsce indywidualnie oraz 2. i 3. zespołowo w konkursie musztry „Razem w Szyku 2022” zorganizowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Częstochowie, 1. miejsce zespołowo w roku 2019, 2. miejsce w roku 2018;

- 1. miejsce w zawodach sportowo-obronnych Proobronni Challenge Jura 2022 zorganizowanych przez WCR w Częstochowie;

- zwycięstwo na szczeblu miejskim w rywalizacji „Sprawni jak żołnierze 2022” w kategorii dziewcząt i chłopców (odpowiednio 2. i 3. miejsce w województwie śląskim);

- wygrane w konkursach strzeleckich zespołowo i indywidualnie, m.in. w konkursie zorganizowanym przez WCR w Częstochowie w 2022 r., Memoriale im. mjr. Jana Wrzoska w 2022 r. i w latach wcześniejszych.

 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.