Z ostatniej chwili

Z Katarzyną Zwolską-Płusą o dziewczynkach i kobietach

2021-06-07 09:37:58 informacje
img

Spotkanie z Katarzyną Zwolską-Płusą poświęcone jej najnowszej książce zapowiada na 11 czerwca Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1).
Książka nosi tytuł „Fragmenty. Opowieści o dziewczynkach i kobietach”, a  ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Anagram. 
- Fragmenty – to właśnie najlepsze określenie mojego pisania i widzenia świata - wyjaśnia autorka. - Wydawało mi się, że ich nie da się scalić, że bycie pisarką to systematyczna, ciężka praca. I tak pewnie jest, ale mnie nie było stać i finansowo, i emocjonalnie, by poświęcić się tylko pisaniu. Pewnego dnia pozbierałam te skrawki, całą ich niekonsekwencję, nieuporządkowanie i tak powstały „Fragmenty” – dla mnie symbol życia wielu kobiet, które realizują się w wielu rolach, w wielu fragmentach właśnie.
Katarzyna Zwolska-Płusa ma wiele ról i talentów: jest samorzeczniczką w spektrum autyzmu (czyli – najkrócej mówiąc – przyjmuje postawę mówienia we własnym imieniu o swoich prawach i potrzebach), a także mamą, żoną, nauczycielką i asystentką uczelnianą pracującą naukowo w obszarze literatury polsko-żydowskiej, literatury współczesnej i dydaktyki. Na swoim poetyckim koncie ma tomy „Cud i Anomalia” (2017) oraz „vesica piscis” (2019). Poezję publikowała m.in. w „Twórczości”, „Dwutygodniku”, „Przekroju”, a prozę – w „Fabulariach”, „Nowych Peryferiach” i „Helikopterze”. Jest laureatką Award World Day Poetry UNESCO 2019. Brała też udział w zeszłorocznym miejskim projekcie na 800-lecie Częstochowy „Twarze Przyszłości”. 
Spotkanie z Katarzyną Zwolską-Płusą poprowadzi Łukasz Suskiewicz, a fragmenty przeczyta Katarzyna Linke. Początek o godz. 19.00.
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, jednak liczbę uczestników ogranicza reżim sanitarny.

Page generated in 0.0182 seconds.