Z ostatniej chwili

Zabudowa mieszkaniowa możliwa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych

2022-07-20 14:38:21 informacje
img

Weszły w życie wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z dzielnic Lisiniec, Gnaszyn-Kawodrza i Stradom związane ze strefą oddziaływania elektrowni wiatrowych zlokalizowanych przy ul. Konwaliowej - informuje Biuro Porasowe Urzędu Miasta.
Do 16 lipca 2022 r. gminy miały możliwość uchwalenia planów miejscowych przewidujących lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej (bądź takiej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) na podstawie przepisów dotychczasowych tj. bez zachowania kryterium odległościowego od elektrowni wiatrowych, które to kryterium wprowadziła ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (obowiązująca od dnia 16 lipca 2016 r.). Częstochowa skorzystała z tej drogi.
Wspomniana ustawa określiła zasady wyznaczania strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych i wprowadziła istotne ograniczenia nabytych praw do nieruchomości zlokalizowanych w obszarze strefy. Zgodnie z nią, po 16 lipca 2019 r. nie ma możliwości wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla funkcji mieszkaniowej. Obowiązujące ograniczenia nie dotyczą natomiast funkcji innych niż mieszkaniowa oraz przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu lub odbudowy budynku mieszkalnego albo o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.
W wyniku wejścia w życie wspomnianej ustawy, w granicach strefy oddziaływania dwóch istniejących elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w Częstochowie, w rejonie ulicy Konwaliowej, znalazł się rozległy obszar o powierzchni ok. 300 ha. Z uwagi na to, że brak możliwości lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej m.in. w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej, Lwowskiej, Diamentowej, Osada Młyńska, w rejonie skrzyżowania ulic: Kolorowej i Rzepakowej oraz w rejonie ulic: Konwaliowej i Przestrzennej nie jest zgodny z polityką przestrzenną miasta Częstochowy - zapisaną w dokumentach kierunkowych polityki przestrzennej miasta - wykorzystane zostały możliwości prawne przewidziane w art. 15 ust. 8 ww. ustawy i przed 16 lipca 2022 r.
Rada Miasta Częstochowy uchwaliła plany miejscowe dla wspomnianych obszarów, w których znalazły się zapisy umożliwiające realizację zabudowy mieszkaniowej (bądź takiej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli bez zachowania kryterium odległościowego od elektrowni wiatrowych.
Z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce INWESTOR – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej :
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach: Lisiniec i Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Lwowskiej (obszar nr 1) - https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1173918/uchwala-nr-833-lx-2022

-  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic: Diamentowej oraz Osada Młyńska (obszar nr 2) - https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1173919/uchwala-nr-834-lx-2022
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulicy Rzepakowej (obszar nr 3) - https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1174230/uchwala-nr-855-lxi-2022
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Konwaliowej i Przestrzennej (obszar nr 4) -  https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1174231/uchwala-nr-856-lxi-2022
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0172 seconds.