Z ostatniej chwili

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi

2021-05-20 17:56:47 informacje
img

Od dziś, 20 maja wchodzą przepisy, które regulują zasady poruszania się  hulajnogami elektrycznymi.
Zdefiniowano, czym jest hulajnoga elektryczna. To pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Aby korzystać z elektrycznej hulajnogi, mając 10-18 lat, trzeba mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Dorośli mogą nią jeździć bez uprawnień. Dzieci do lat 10 mają zakaz poruszać się nią na drodze. Jest też wyjątek: w strefie zamieszkania dzieci do lat 10 mogą się poruszać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
Jeździć hulajnogą elektryczną można drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. Tylko w przypadku ich braku:
- jezdnią - obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h
- chodnikiem lub drogą dla pieszych - dozwolone, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością większą  niż 30 km/h.
Na chodniku i drodze dla pieszych prędkość poruszania się hulajnogą elektryczną powinna być zbliżona do prędkości pieszego. Prędkość dopuszczalna - to 20 km/h.
Warto pamiętać o zachowaniu wobec pieszych: na chodniku oraz drodze dla pieszych jest obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu.
Jadący hulajnogą elektryczną ma pewne obowiązki. Po pierwsze - sygnalizowanie kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki we właściwą stronę, zamierzonej zmiany kierunku ruchu jazdy lub pasa ruchu. Trzeba to zrobić zawczasu i wyraźnie. Po drugie - zachowanie bezpiecznego odstępu - nie mniejszego niż 1 m przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (takich jak rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna), urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagającego ruch, kolumny pieszych.
Gdzie wg przepisów można hulajnogą elektryczną stanąć? Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m.
Hulajnogą elektryczną nie wolno kierować po pijanemu, po uzyciu alkoholu lub środka, który działa podobnie. Nie można ciągnąć lub holować innego pojazdu, przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, czepiań się pojazdów. Nie wolno jechać bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach. Nie wolno jechać nią po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Zabroniono też ciągnąć za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeń transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Page generated in 0.0164 seconds.