Z ostatniej chwili

Zatrzymano niszczycielkę

2022-06-30 12:19:11 informacje
img

W nocy z 29 na 30 czerwca – dzięki współdziałaniu miejskich służb i policji – udaremniono powtarzający się ostatnio proceder niszczenia elewacji budynku Urzędu Miasta od strony ul. Śląskiej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Incydent został zauważony w kamerze urzędowego monitoringu. Pracujący na nocnej zmianie portier zgłosił, że ktoś, idąc wzdłuż ściany głównego budynku UM od strony ul. Śląskiej, oblewa elewację cieczą pozostawiającą brudne ślady. Po zgłoszeniu na miejscu szybko pojawił się patrol Straży Miejskiej, następnie przyjechał też policyjny radiowóz. Dewastująca własność publiczną osoba – jak się okazało: kobieta – została zatrzymana.

Budynki Urzędu Miasta – podobnie jak ogromna liczba publicznych lokalizacji w całej Częstochowie, w tym w Śródmieściu – znajdują się przez całą dobę w polu dozoru kamer wewnętrznych, ale także kamer systemu monitoringu miejskiego obsługiwanych przez zespół Centrum Monitoringu Wizyjnego w siedzibie komendy Straży Miejskiej. Dostęp do rejestrowanego w czasie rzeczywistym obrazu ma także Policja. Praca nadzorowanych na bieżąco kamer pomaga odpowiednim służbom szybko reagować na wszelkie incydenty i zagrożenia w przestrzeni publicznej – także przypadki wandalizmu i chuligaństwa – dostarczając dowodów umożliwiających pociągniecie sprawców do odpowiedzialności.

Zdecydowane reakcja na akty dewastowania czy niszczenia publicznej, służącej wszystkim mieszkankom i mieszkańcom własności, sprzyja dbaniu o przestrzeń miejską. Pamiętajmy, że wszelkie elementy tej przestrzeni to realne koszty ich zaprojektowania, zbudowania lub zainstalowania, a także utrzymania. Koszty te ponosi samorząd, a więc ostatecznie wspólnota lokalna. W sytuacji niedofinansowania samorządów, koniecznych oszczędności, rosnących cen usług i mediów, jakiekolwiek próby niszczenia wspólnej własności są szczególnie naganne, a ich udaremnianie i karanie jest wskazane i uzasadnione bardziej niż kiedykolwiek.

Page generated in 0.0265 seconds.