Z ostatniej chwili

Zmiany na pl. Biegańskiego – zaproszenie do dyskusji

2023-03-23 11:17:05 informacje
img

Miasto rozpoczyna prace koncepcyjne nad zmianami na pl. Biegańskiego i prosi o sugestie mieszkanki i mieszkańców Częstochowy. Celem – przyjazna przestrzeń spełniająca ich oczekiwania – informuje Biuro Prasowe magistratu.  

– Rozpoczynamy dyskusję, jak powinien wyglądać plac Biegańskiego w przyszłości. Skończył się okres trwałości projektu unijnego i możemy już ingerować w jego przestrzeń – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Chcemy skorzystać z nowych środków unijnych i musimy być do tego przygotowani. Są również względy historyczne, bo rok 2026 to jubileusz dwustu lat od połączenia Częstochówki z Częstochową, więc jest założenie, aby do tego czasu ten projekt został sfinalizowany  zgodnie z potrzebami naszych mieszkanek i mieszkańców.  

Niedawno udało się w Częstochowie istotnie zwiększyć ilość zieleni na pl. Pamięci Narodowej, który został częściowo odbetonowany. Wprowadzanie dodatkowych mini-parków, drzew, krzewów i łąk w przestrzeń publiczną to także jeden z głównych celów miejskiego projektu „CzęstoZielona”.  Prezydent miasta nie ukrywa, że tak widzi też jeden z głównych kierunków zmian na pl. Biegańskiego, bo zieleni było za mało w projekcie rewitalizacji tworzonym kilkanaście, a zrealizowanym ponad 10 lat temu. Trzeba dodać, że pierwotne założenia projektowe zostały w projekcie budowlanym przykrojone do możliwości finansowych wynikających z dofinansowania unijnego.  Aneks, który dołożyło później miasto, tylko w pewnym stopniu poprawił zielone proporcje.          

– Pragniemy przyjrzeć się naszej najcenniejszą miejskiej przestrzeni wraz z mieszkańcami oraz projektantami z grupy Verso. Uruchomiliśmy specjalny adres plac@cuk.czestochowa.pl, by mieszkańcy do 12 kwietnia mogli zgłaszać swoje pomysły dotyczące kierunków przebudowy placu Biegańskiego – informuje Łukasz Kot z Centrum Usług Komunalnych, które przejęło zarząd nad pl. Biegańskiego i zamierza wkrótce ogłosić konkurs ofert na dodatkowe sezonowe kawiarenki. Równolegle z częstochowskimi architektami będzie pracować nad koncepcją zmian na placu oraz drobnych modyfikacji w części ciągu alei Najświętszej Maryi Panny. Mają być związane m.in. z uporządkowaniem parkowania i uzupełnieniem istniejącej roślinności. 

– Sami jesteśmy mieszkańcami i użytkownikami placu, i tej perspektywy chcemy zacząć projektować tę ważną przestrzeń – deklaruje Jakub Cieślik z grupy Verso. – Celem jest  miejsce, w którym ludzie chcą przebywać. Jesteśmy na etapie analiz i rozmów z różnymi urzędami, instytucjami, chcemy też dowiedzieć się, czego tu – zdaniem mieszkańców – brakuje i co trzeba poprawić.        

Pracownię grupa Verso założyli Jakub Cieślik i Kamil Cierpioł. W ostatnich latach grupa zdobyła m.in.: I nagrodę w konkursie „Baumit - Fasada Roku 2018” w kategorii dom jednorodzinny nowy oraz nagrodę główną i wyróżnienie w konkursie „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2019” w kategorii dom jednorodzinny. Realizacje pracowni można było oglądać np. podczas międzynarodowej wystawy V4 Family Houses 2019 (gdzie „Dom Leśny” został wybrany jako jeden z czterech projektów reprezentujących Polskę) czy na wystawie Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa 2015-2019 w trakcie 4 Design Days w 2020.

Grupa realizuje obiekty mieszkalne, usługowe, projekty urbanistyczne oraz instalacje przestrzenne, a współpraca z ekspertami z różnych dziedzin z zakresu projektowania, planowania urbanistycznego i krajobrazowego pozwala spojrzeć z różnych perspektyw oraz zaprojektować propozycję dopasowaną do potrzeb. Wśród zrealizowanych obiektów urbanistycznych Verso ma na koncie projekt zagospodarowania terenów zielonych przy Galerii Jurajskiej w Częstochowie, projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów zielonych wokół Galerii Północnej w Warszawie, projekt Parku Centralnego w Gminie Boronów oraz zagospodarowania placu przy ul. Dworcowej w Herbach.

Na uwagi, opinie, pomysły i sugestie dotyczące zmian na placu Biegańskiego Centrum Usług Komunalnych czeka do 12 kwietnia, prosząc o korespondencję na adres: plac@cuk.czestochowa.pl

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.