Z ostatniej chwili

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta

2023-02-03 15:37:44 informacje
img

W Urzędzie Miasta Częstochowy od początku lutego wprowadzane są zmiany organizacyjne optymalizujące realizację zadań w niektórych obszarach działań administracji samorządowej. Mają głównie charakter wewnętrzny i nie wpływają istotnie na zmiany w obsłudze interesantów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Licencje przewozowe, zadania związane z optymalizacją zaopatrzenia w media oraz większość miejskich zadań kontrolnych znalazły się w zakresie działania Wydziału Inżynierii Miejskiej i Kontroli powstałego w miejsce dotychczasowego Biura Inżyniera Ruchu oraz Wydziału Kontroli. Zadania kontrolne dotyczące kontroli podatkowej oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przechodzą do Wydziału Podatków i Opłat.
Wydział Kultury, Promocji i Sportu staje się Wydziałem Kultury i Sportu. Naczelnikiem tego wydziału zostaje Robert Jasiak - dotychczasowy dyrektor Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, natomiast pełniącą obowiązki dyrektorki OPK będzie Ewa Kłosińska – do niedawna szefowa biura Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.
Zadania związane z informacją i promocją miasta będzie realizować Wydział Informacji i Komunikacji.      
Koordynacją przedsięwzięć wymagających współdziałania różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich, działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego i obsługi inwestorów, prowadzeniem współpracy zagranicznej, krajowej współpracy w ramach federacji samorządowych oraz Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej zajmie się powstałe Biuro Ładu Korporacyjnego. W związku z tym w strukturze Biura znalazło się m.in. Centrum Obsługi Inwestora, a także część zadań dotychczasowej Kancelarii Prezydenta.
Przedstawione zmiany organizacyjne nie niosą istotnych modyfikacji z punktu widzenia obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Częstochowy. Kluczowe dla obsługi mieszkanek i mieszkańców wydziały i referaty UM pracują bez zmian, w dotychczasowych lokalizacjach.
Częściowa reorganizacja nie skutkuje też wzrostem liczby pracowników Urzędu Miasta, a oprócz zmiany personalnej w Wydziale Kultury i Sportu oraz OPK Gaude Mater na innych stanowiskach pozostają osoby pełniące dotychczas w UM funkcje kierownicze.

Page generated in 0.0169 seconds.