Z ostatniej chwili

Zmiany w majowym harmonogramie łagodzenia obostrzeń

2021-05-13 12:58:08 informacje
img

Od 15 maja będzie można spacerować na świeżym powietrzu bez maseczek i zjeść w restauracyjnych ogródkach, a od 21 maja pójść do teatru i kina. W związku ze spadającą liczbą zakażeń COVID-19 oraz osób przebywających w szpitalach rząd zadecydował o przyspieszeniu łagodzenia obostrzeń. 
Już teraz – oczywiście  w reżimie sanitarnym - działają hotele (przy 50-procentowym obłożeniu, bez otwartej strefy restauracyjnej, wellness&spa), muzea, galerie sztuki (z limitem 1 osoby na 15 m kw.) oraz galerie handlowe i sklepy budowlane. Można też korzystać z obiektów sportowych na świeżym powietrzu (przy zachowaniu limitu 50 osób), a także zorganizować spotkania lub uroczystości na zewnątrz dla 25 osób. Do limitu osób w imprezach okolicznościowych nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.
 
* Harmonogram na kolejne dni maja
* 15 maja 2021 (sobota)
Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, sklepach, kościele, kinie czy teatrze. 
 
Transport zbiorowy
• 100 proc. liczby miejsc siedzących lub
• 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)
 
Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)
• dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między nimi musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że zainstalowano przegrodę o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)
 
Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu
• maks. 50-procentowe obłożenie
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu
• z zachowaniem reżimu sanitarnego
 
Edukacja – szkoły podstawowe i średnie
• nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
• nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
• reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy
 
Sport
• obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności
• zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób
 
* 21 maja 2021 (piątek)
Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie
• obłożenie 50%
• reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki
• widzowie i słuchacze nie mogą spożywać napojów lub posiłków
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury w pomieszczeniach
• wznowienie działalności z zachowaniem reżimu sanitarnego
Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu
• obłożenie 50 proc.
 
* 28 maja 2021 (piątek)
Gastronomia wewnętrzna – w lokalu
• maks. 50 proc. obłożenia
• dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między nimi musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że zainstalowano przegrodę o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
 
Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie)
• maks. 50 osób (Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19)
 
Sport – kryte obiekty sportowe, baseny
• dla wszystkich
• 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni)
 
Sport – zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi
• limit do 250 osób
 
Sport – siłownie, kluby fitness, solaria
• limit 1 osoba na 15m kw.
• reżim sanitarny
 
* 29 maja 2021 (sobota)
Edukacja – szkoły podstawowe i średnie
• stacjonarnie wszyscy uczniowie
• reżim sanitarny: wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Page generated in 0.0167 seconds.