Z ostatniej chwili

Znowu wygodnie pozbędziemy się odpadów problemowych

2023-03-08 11:43:55 informacje
img

W marcu w trasę wyjedzie pojazd, który odbierze od nas chemikalia, stare leki, akumulatory etc., krótko mówiąc, odpady problemowe, czyli groźne dla środowiska – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Ten pojazd to Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych. Raz na kwartał wyjeżdża w trasę po Częstochowie, zatrzymując się w konkretne dni i w konkretnych godzinach w wyznaczonych lokalizacjach. Mobilny Punkt trafia do każdej dzielnicy.  

Dzięki niemu mamy okazję bezpiecznie, legalnie i wygodnie pozbyć się odpadów, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne cechy są zagrożeniem dla środowiska – to np. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach, a także zużyte igły i strzykawki.

Z harmonogramem wyjazdów Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych możemy się zapoznać na stronie Centrum Usług Komunalnych.
Jeśli chcemy mieć szczegółowe informacje o pracy Mobilnego Punktu zawsze pod ręką, warto zainstalować sobie aplikację Eco Harmonogram. Znajdziemy w niej też inne ważne powiadomienia dotyczące odpadów komunalnych.

Same elektroodpady (lecz nie leki, farby czy inne chemikalia!) możemy też wrzucać do pokrywających gęsto mapę Częstochowy charakterystycznych czerwonych pojemników. Pojemniki te są przeznaczone na sprzęty elektryczne i elektroniczne o gabarytach nieprzekraczających 50x50x50 cm.  

Pamiętajmy także, że odpady niebezpieczne/problemowe można oddać w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Sobuczynie, przy ul. Konwaliowej. Odpady są przyjmowane tam od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0177 seconds.