Z ostatniej chwili

Łatwiejsze umawianie wizyt w Referacie Komunikacji

2021-07-28 12:02:19 informacje
img

Łatwiej umówić się na wizytę w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy. Zmienił się też termin zgłoszenia kupna i sprzedaży pojazdu – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Aby zapisać się na wizytę, interesantki i interesanci proszeni są o kontakt telefoniczny z Referatem Komunikacji pod nr. telefonu: 34 37 07 722 lub 34 37 07 724. Tam usłyszą informację o miejscu w kolejce oczekiwania. Po uzyskaniu połączenia pracownik wydziału wyznaczy termin wizyty w referacie - konkretny dzień i godzinę.

Referat Komunikacji informuje, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można składać:

- osobiście w kancelarii urzędu, w budynku przy ul. Waszyngtona 5 

- pocztą na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 5 lub za pomocą platformy EPUAP

Przypomina też, że od 1 lipca 2021 r. obowiązuje termin 60 dni na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Termin ten został wydłużony, zgodnie z art. 31ia ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.).

Numery telefonu do referatu Komunikacji w sprawie praw jazdy:

•    Umawianie wizyt w sprawie odbioru prawa jazdy: 34 3707 725

•    Umawianie wizyt w sprawie zatrzymanych praw jazdy: 34 3707 721

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0165 seconds.