Z ostatniej chwili

Częstochowski subregion w Europejskim Kongresie Samorządów

2023-03-13 12:37:42 informacje
img

Przedstawiciele subregionu północnego wzięli udział w VIII Europejskim Kongresie Samorządów – platformie wymiany poglądów i doświadczeń samorządowców z przedstawicielami biznesu, parlamentarzystami, administracją państwową i organizacjami pozarządowymi – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę poszczególnych państw oraz całego kontynentu.

VIII Europejski Kongres Samorządów odbył się 6-7 marca w Mikołajkach z udziałem około 2 tys. uczestników. Wzięli w nim udział także reprezentanci Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z Piotrem Grzybowskim – zastępcą prezydenta Częstochowy, starostami powiatów: częstochowskiego –Krzysztofem Smelą, kłobuckiego – Henrykiem Kiepurą i myszkowskiego – Piotrem Kołodziejczykiem, a także Wojciech Ostaszewski – dyrektor biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.

Podczas Kongresu zaplanowano sesje plenarne i wiele debat tematycznych, poświęconych obecnym problemom ekonomicznym, gospodarczym i społecznym polskich i europejskich samorządów lokalnych oraz regionalnych.

Rozmawiano m.in. o finansach, ekologii, komunikacji, inwestycjach, budownictwie, szkolnictwie, problemie uchodźczym. Poruszane były np. tematy deficytu środków na finansowanie edukacji, bezpieczeństwa energetycznego czy roli samorządów w procesie transformacji energetycznej. Omawiano również kwestie możliwości dofinansowania działań inwestycyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki dla mieszkańców Subregionu Północnego.

Zastępca prezydenta Częstochowy Piotr Grzybowski był w trakcie Kongresu panelistą w debatach: „Rola Obywatelskich Społeczności Energetycznych w transformacji energetycznej samorządów” oraz „Transformacja energetyczna samorządów - oświetlenie miejskie”.

Fot. fb Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego

Page generated in 0.0168 seconds.