Z ostatniej chwili

Czy w Częstochowie powstanie cmentarz dla zwierząt?

2020-08-13 13:09:21 informacje
img

Cmentarz dla zwierząt w Częstochowie - taką propozycję złożył radny miasta Sebastian Trzeszkowski, który proponuje wykorzystanie miejskiego Cmentarza Komunalnego na ten cel.

W swojej interpelacji radny podkreśla, że co prawda na prywatnych posesjach właściciele sami zakopują zwłoki swoich zwierząt domowych, jednak w wypadku mieszkanek i mieszkańców wysokiej zabudowy pojawia się znaczny problem. 

 - Strata domowego pupila zawsze jest strasznym przeżyciem dla jego właścicieli. Sytuacja staje się tym bardziej trudna, kiedy nie ma jasnej drogi, co dalej z ukochanym zwierzęciem zrobić. Według mnie dobrym rozwiązaniem byłby miejski cmentarz dla zwierząt na terenie obecnie istniejącego Cmentarza Komunalnego  - komentuje Sebastian Trzeszkowski 

W polskich uregulowaniach prawnych zamiast pojęcia „cmentarz dla zwierząt” mowa jest o grzebowiskach zwłok zwierzęcych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie przez przedsiębiorców grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane jest zezwolenie.

Na zdjęciu: Cmentarz dla zwierząt w Toruniu

Fot. Wikipedia

Page generated in 0.0139 seconds.