Z ostatniej chwili

Klasy na zdalnej

2021-11-19 11:50:48 informacje
img

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych, a tym samym przejście na zdalne nauczanie grup w następujących jednostkach oświatowych:

- grupa 5latków w Przedszkolu Klub Kubusia Puchatka przy ul. Wypalanki - do 20 XI;

- klasa IId, IVd oraz VIII c w SP 31 przy ul. PCK - do 20 XI;

- klasa IV w ZST przy al. Jana Pawła II - do 20 XI;

- klasa IIc oraz  IId w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w III Alei - do 20 XI;

- klasa IIIap w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta przy ul. Krakowskiej - do 20 XI;

- klasa VIb w SP 31 przy ul. PCK - do 20 XI;

- klasa IVt w Zespole Szkół Specjalnych i Ogólnokształcących przy al. Niepodległości - do 20 XI;

- klasa Ia w SP 9 przy ul. Jana III Sobieskiego - do 25 XI;

- klasa Ia w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej - do 25 XI;

- klasa IIa w SP 19 przy ul. Orlej - do 25 XI;

- klasa VI w SP Sióstr Zmartwychwstanek - do 25 XI;

- klasa Ie w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego - do 25 XI;

- klasa IV w ZST przy al. Jana Pawła II - do 25 XI;

- klasa IIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej - do 26 XI;

- klasa III w ZST przy al. Jana Pawła II - do 26 XI;

- klasa Ic w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej - do 26 XI.

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród uczennic i uczniów.

Page generated in 0.0249 seconds.