Z ostatniej chwili

Komunikat dotyczący możliwości otwarcia przedszkoli i żłobka

2020-04-30 11:48:46 informacje
img

Częstochowa przed decyzją o zakresie ponownego otwarcia przedszkoli i żłobka konsultuje się z dyrektorami tych placówek oraz Sanepidem. Dopiero po uzyskaniu stosownych informacji, także w zakresie możliwości realizacji wytycznych zapewniających bezpieczeństwo w przedszkolach i żłobkach, wyda w tej sprawie komunikat - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Po decyzji o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja - przekazanej przez rząd, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy na polecenie zastępcy prezydenta Ryszarda Stefaniaka zwrócił się do dyrektorów przedszkoli o zajęcie stanowiska w sprawie warunków, na jakich mogłyby wznowić swoją działalność.
Urząd Miasta rozpoczął równocześnie konsultacje w tej sprawie z częstochowskim Sanepidem. Z uzyskanych informacji wynika, że szczegółowych wytycznych w tym zakresie należy oczekiwać od Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Na razie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało wytyczne dla instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3.
Po uzyskaniu stosownych informacji od dyrekcji przedszkoli i żłobka oraz analizie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych, przekazany zostanie kolejny komunikat na temat terminu otwarcia i zakresu funkcjonowania tych placówek.
W związku z trwającym ciągle stanem epidemii możliwe jest podjęcie decyzji o otwieraniu przedszkoli i żłobka stopniowo, z początkowymi ograniczeniami. Wówczas należy się liczyć z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowane będą do nich dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni złożą pisemne oświadczenie o wykonywaniu lub powrocie do pracy zawodowej, skutkującej brakiem możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem.
Podstawą jakichkolwiek dalszych działań i decyzji ze strony samorządu oraz dyrektorów placówek musi być też uprawomocnienie przekazanych przez rząd zapowiedzi w formie aktów prawnych, czyli rządowych rozporządzeń. 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0159 seconds.