Z ostatniej chwili

Kto głosuje, ten się liczy

2020-06-23 13:53:57 informacje
img

Wybory prezydenckie. Kto głosuje, ten się liczy – - to hasło kampanii Związku Miast Polskich, do której włącza się Częstochowa. Do piątku, 26 czerwca każdy, kto zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów – np. wyjechać na urlop, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

- Wybory prezydenckie odbędą się już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Udział w nich jest naszym demokratycznym przywilejem, z którego warto skorzystać, bo współdecydujemy o przyszłości Polski – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Także od częstochowianek i częstochowian zależy, który z kandydatów przez najbliższe pięć lat będzie Prezydentem RP. Zachęcam do udziału w wyborach – oczywiście z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności związanych ze stanem epidemii.

Częstochowa, jako członek Związku Miast Polskich, włącza się w kampanię pod nazwą „Kto głosuje, ten się liczy”. Jej ideą jest zachęcenie mieszkanek i mieszkańców wszystkich polskich miast do udziału w głosowaniu w zbliżających się wyborach prezydenckich. W lokalach wyborczych głosujemy w godzinach 7.00-21.00. Odrębna procedura obowiązuje osoby, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego. 

Wybierając się w niedzielę do lokalu wyborczego, pamiętajmy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z pandemią. Najlepiej zabierzmy ze sobą własne długopisy, nie zapominajmy o zakryciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Każda osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów – np. wyjechać na urlop - może w Urzędzie Miasta otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 26 czerwca.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w swoim obwodzie głosowania w Częstochowie w obecnych wyborach.

W przypadku utraty zaświadczenia - niezależnie od przyczyny - nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego takiego dokumentu. Nie będzie można też głosować w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

By otrzymać zaświadczenie uprawniającego do głosowania, wyborca wpisany do rejestru wyborców składa wniosek w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Waszyngtona 5, w pokoju 111 (sala obsługi), I piętro, w godzinach pracy urzędu.

Wniosek udostępniany jest na miejscu, można go również pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl – baner Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020, gdzie można też znaleźć inne informacje o wyborach.

Page generated in 0.0154 seconds.