Z ostatniej chwili

Plan zabezpieczenia Pielgrzymki Radia Maryja

2020-07-10 11:37:22 informacje
img

W najbliższą sobotę 11 lipca odbędzie się XXIX Pielgrzymka Rodziny „Radia Maryja”. Miasto przygotowało plan jej zabezpieczenia, w tym roku m.in. ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji przenośnych sanitariatów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Tak jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pątników miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji. 

Ponadto –  by ograniczyć rozpowszechnianie się koronawirusa i zapewnić higieniczne warunki pielgrzymki – Spółdzielnia Socjalna ,,Jasne, że zmiana” wykona dezynfekcję przenośnych kabin WC. Czyszczone będą powierzchnie, z którymi stykają się pątnicy – m.in. klamki, krany, dozowniki. 

Według informacji klasztoru, w ramach tegorocznej pielgrzymki ,,Radia Maryja” do Częstochowy przyjedzie ok. 250 autokarów, a w nich – blisko 12,5 tys. osób. 

 

I  ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 

1. Pacjent (pielgrzym) z podejrzeniem koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.

2. Pacjent (pielgrzym) bez podejrzenia koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Królowej Bony 1/3. 

3. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć: telefony do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: (34) 370 21 70, (34) 370 22 70, MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (34) 370 26 40, (34) 370 26 41. 

4. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2. 

5. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2.

6. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 11 lipca od godz. 14.00 do zakończenia mszy św. zapewni dwie karetki P/S zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły. 

7. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem medycznym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie jej od innych osób.

Na miejsce izolacji zostały wyznaczone: 

Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Waszyngtona 62,

pomieszczenia na Jasnej Górze.

8. Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

 

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ – PASAŻ BISKUPA BAREŁY 

 

II MIEJSCA PARKINGOWE MOSiR oraz MZDiT 

-parking przy ul. Oleńki,

-parking przy Rynku Wieluńskim.

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

-ul. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),

-ul. Kubiny.

 

III.  ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

10 lipca zostanie ustawionych 18 przenośnych kabin WC z umywalkami:

-od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) – 10 kabin,

-przy Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 6 kabin,

-na Rynku Wieluńskim, część południowa (na trawniku w pobliżu postoju TAXI) – 2 kabiny.

Spółdzielnia Socjalna ,,Jasne, że zmiana” - by ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa i zapewnić higieniczne warunki - zajmie się dezynfekcją przenośnych kabin WC w zakresie czyszczenia powierzchni, z którymi stykają się pątnicy (11 lipca, w godzinach 10.00-19.00, nie rzadziej niż 2 razy na godzinę w każdej z toalet).

 

IV. ZADANIA SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY

 

Straż Miejska zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. 

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewniają bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2020 r. 

 

O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze. 

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu – dyżury firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg, czystości, odwodnienia i oznakowania: 

 

1) Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (11 lipca).  

 

2) Sygnalizacja świetlna (11 lipca): 

 „Drog – Bud” Lubojenka 

 

3) Zmiany organizacji ruchu w rejonie podjasnogórskim (11 lipca):

 Dyspozytor Służby Interwencyjnej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu 

 

4) Oświetlenie dróg (11 lipca):

P.W. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Galicki , Pogotowie Zakładu Energetycznego 

 

5) Oczyszczanie miasta (11 lipca): 

Firma SUEZ 

 

 6) Obsługa odwodnienia (11 lipca): 

„ON-Serwice” Sp. z o.o.

 

 7) Bieżące utrzymanie dróg (11 lipca) : 

 BITUM Sp. z o.o.

 „Drog – Bud” Lubojenka 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji. 

 

Dyżury Komendy Miejskiej Policji:  

telefony: 997, (34) 369 12 55, (34) 369 12 66, (34) 369 19 97 fax: (34) 369 12 44 

 

5. Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

a) Dyżurny MPCZK 11 lipca:

• telefony: (34) 378 51 01 (02); fax (34) 378 51 03  

b) Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego – Kierownik Referatu Planowania Cywilnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy – Michał Dróżdż.

 

Uwagi: 

1. Samochody przyjeżdżające na pielgrzymkę winny mieć za przednią szybą białą kartkę formatu A4.

2. Pielgrzymi powinni posiadać przy sobie informację o miejscu zaparkowania samochodu (autokaru) i jego numerze rejestracyjnym. 

3. Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, płyny do picia, lekarstwa, które zażywają oraz dokumenty tożsamości. 

4. W przypadku zagubienia, pielgrzymi nie powinni oddalać się z okolic Jasnej Góry, lecz powinni czekać na odnalezienie przy pomniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub w wyznaczonym przez opiekuna grupy miejscu. 

5. Wszelkie pytania i informacje należy kierować do służb zabezpieczających pielgrzymkę (Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, służb zarządzania kryzysowego). 

Page generated in 0.0151 seconds.