Z ostatniej chwili

Policyjni jeźdźcy gotowi do pełnienia służby na koniach

2022-11-08 12:13:13 informacje
img

W ubiegłym tygodniu odbyła się atestacja koni i dwóch kandydatów na jeźdźców Ogniwa Konnego Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie. Post. Kacper Płachta i post. Dominika Pancerz uzyskali pierwszy stopień atestu, co daje im możliwość pełnienia służby patrolowej w terenie, natomiast najbardziej doświadczone konie odnowiły swoje uprawnienia i w dalszym ciągu będą mogły wspierać funkcjonariuszy w służbie – informuje częstochowska Policja.

Policja konna w Częstochowie funkcjonuje od 1998 r. Obecnie w zespole służbę pełni 12 policyjnych jeźdźców i 13 koni, które cyklicznie poddawane są egzaminom oceniającym ich sprawność użytkową. Atestacja, bo tak nazywa się egzamin w formacji konnej, to nic innego jak sprawdzian umiejętności zarówno jeźdźca, jak i konia służbowego. O ile policjant zdaje go raz – najpierw żeby zdobyć atest I stopnia, później atest II stopnia, o tyle policyjne wierzchowce po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu II stopnia muszą go cyklicznie odnawiać co 18 miesięcy. Takie kontrolne egzaminy sprawdzają, czy konie służbowe nadal spełniają wysokie wymagania i są zdolne do pełnienia służby w Policji.

W ubiegłym tygodniu przeprowadzona została w Częstochowie pierwsza część egzaminu dla kandydatów na jeźdźców oraz atestacja II stopnia dla policyjnych wierzchowców. Zarówno kandydaci na jeźdźców, jak i konie spisali się na medal.

Post. Kacper Płachta i post. Dominika Pancerz uzyskali I stopień atestu, co daje im możliwość pełnienia służby patrolowej w ruchu miejskim o małym natężeniu, na terenach zielonych i podczas zabezpieczenia imprez o niskim stopniu ryzyka. Natomiast Opus, Hamish, Smyczek, Wan, Toszek, Larnaka, Kasur, Widim i Epikur przeszły kontrolną atestację i przez kolejne 18 miesięcy będą mogły wspierać funkcjonariuszy w służbie.

Atestacja przebiegła pod okiem nadkom. Izabeli Dobrowolskiej – koordynatora do spraw hipologii z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz asp. szt. Adama Chmela i asp. szt. Łukasza Brzezińskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, koordynatorów z Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Fot. Materiały Policji

Page generated in 0.0178 seconds.