Z ostatniej chwili

Program dla seniorów przyjęty

2022-05-04 14:26:20 informacje
img

Program Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowie do roku 2030 przyjęli na ostatniej sesji częstochowscy radni – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Program wyznacza działania służące poprawie jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zapobieganie wykluczeniu ze społeczeństwa, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów. Stanowi on podstawę do wdrażania trwałych i systemowych rozwiązań na rzecz częstochowskich seniorek i seniorów.

Procesy związane z wydłużającym się systematycznie czasem trwania życia oraz ciągłe zmiany w strukturze demograficznej ludności wymagają odpowiedzialnego oraz kompleksowego podejścia do polityki senioralnej i wdrożenia programów, które zapewnią godną, bezpieczną i aktywną starość, a także przyczynią się do poprawy i podniesienia jakości życia osób w wieku senioralnym.

Z tekstem programu można się zapoznać na stronie: https://www.czestochowa.pl/program-dla-seniorow-przyjety

Page generated in 0.021 seconds.