Z ostatniej chwili

Przebudowa DK-91 – dofinansowanie na kładki

2023-05-23 11:11:16 informacje
img

Częstochowie udało się uzyskać kolejne dofinansowanie do miejskiej inwestycji. Tym razem jest to blisko 10 mln zł ze środków krajowych na budowę nowych kładek dla pieszych i rowerzystów nad al. Wojska Polskiego – informuje Miejski Zarząd Dróg. 

Tuż po podpisaniu umowy na dodatkowe dofinansowanie ze środków unijnych do budowy trzech dwupoziomowych skrzyżowań w ramach realizowanego strategicznego zadania drogowego w alei Wojska Polskiego (wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 - CEF 2  w wysokości ponad 30 mln zł), miasto zapewniło sobie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2023 r.

– Zdobycie środków zewnętrznych na kolejny ważny element trwającej przebudowy DK-91 powinno służyć sprawnej i terminowej realizacji całej inwestycji – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Nowe kładki dla pieszych i rowerzystów nad al. Wojska Polskiego mają być funkcjonalne i gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. Każde zdobyte dofinansowanie zbliża nas do finalizacji zadania ważnego dla mieszkańców, ale także obsługi ruchu tranzytowego i strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części Częstochowy.   

Wsparciem finansowym w kwocie niemal 10 mln zł zostanie objęta budowa pięciu nowych kładek pieszo-rowerowych, które zastąpią stare, wyeksploatowane i rozebrane już obiekty, do niedawna służące jako przejścia nad dawną „gierkówką”. Obiekty inżynierskie objęte dofinansowaniem z krajowej subwencji powstaną na wysokości ulic: Stromej, Prostej, Powstańców Śląskich, Okrzei i Mireckiego.

Koszt ich budowy to prawie 21,5 mln zł, z czego dofinansowanie mogło objąć do 50% tej sumy. Obecna kwota wsparcia jest nieco niższa, ale może ulec jeszcze nieznacznemu zwiększeniu.

To dofinansowanie zwiększa udział środków zewnętrznych w przebudowie DK-91. Wraz z pierwotnym wsparciem unijnym oraz tym uzyskanym niedawno kwota zewnętrznego zasilenia finansowego budowy nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie przekroczy już 200 mln zł. Koszt realizacji całej inwestycji przez obecne konsorcjum wykonawcze na podstawie zawartej umowy wynosi 359 mln zł.

Ciągle trwają starania Miejskiego Zarządu Dróg o uzyskanie kolejnych środków zewnętrznych na strategiczne inwestycje drogowe będące w realizacji, w tym na to największe z miejskich zadań inwestycyjnych, czyli nową al. Wojska Polskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej.

Grafika: Wizualizacja nowej kładki nad DK-91

Page generated in 0.0162 seconds.