Z ostatniej chwili

Rozbudowa SP 47 i termomodernizacja SP 32 - na finiszu

2020-07-10 13:34:58 informacje
img

Zbliża się zakończenie inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją Szkoły Podstawowej nr 47. Praktycznie sfinalizowana jest już natomiast jedna z trzech realizowanych w ostatnim czasie termomodernizacji obiektów szkolnych –  w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Przerwy-Tetmajera - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Rozbudowa SP 47 przy ul. Przestrzennej to ważna inwestycja dla mieszkańców Stradomia, ale także Gnaszyna-Kawodrzy i Dźbowa. Jej celem jest nie tylko poprawa komfortu nauki i pracy w SP 47, ale także przeniesienie tu przedszkola z ul. Konwaliowej. Oprócz modernizacji istniejącego budynku szkoły inwestycja objęła budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego o powierzchni prawie 1000 m kw. z salą gimnastyczną (wraz z zapleczem) oraz salami szkolnymi i przedszkolnymi. Z obecnego budynku szkoły do sali gimnastycznej prowadzi obecnie łącznik. Dotychczasowy budynek szkoły przeszedł m.in. kompleksową termomodernizację, wymianę instalacji, a także przebudowę pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych. Prace dopełni zagospodarowanie terenu – w tym przebudowa i rozbudowa dojazdów, parkingów i chodników – wraz z zielenią.

Odbiór wszystkich prac rozpoczętych w końcu 2018 r. planowany jest obecnie na połowę sierpnia 2020 roku, więc szkoła i przedszkole powinny być gotowe na przyjęcie uczniów w nowym roku szkolnym 2020/2021. Koszt inwestycji to blisko 10,3 mln zł.

Ze stanem zaawansowania prac w SP 47 (ocenianym obecnie na ponad 75%) zapoznał się prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Na miejscu rozmawiał z dyrekcją szkoły, przedstawicielami firm wykonawczych i nadzorem inwestorskim.

Prezydent – m.in. wraz z przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miasta Dariuszem Kapinosem - odwiedził także Szkołę Podstawową nr 32 przy ul. Przerwy-Tetmajera (w dzielnicy Raków), która przeszła już gruntowną termomodernizację. Wykonano tam prace zewnętrzne, elewacyjne łącznie z cokołem oraz tynkiem mozaikowym, a także roboty dekarskie. Remont objął też instalację centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Wykonawcą robót, kosztem blisko 1,8 mln zł, była firma „Dziedzicki” z Konopisk.

Zaawansowane są już również prace termomodernizacyjne SP 1 przy ul. Księżycowej oraz SP 41 przy ul. Okólnej, których wykonawcą jest Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „KROMAR” ze Starokrzepic. Tu termin realizacji umów jest ustalony na czerwiec 2021 r., choć biorąc pod uwagę np. zaawansowanie prac przy ul. Księżycowej (obliczane na 75%), jest szansa, że roboty zostaną zakończone przed tym terminem.

Wspomniane trzy inwestycje realizowane są łącznym kosztem 6,3 mln zł, z czego ponad 3,4 mln zł stanowi dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta       

 

Page generated in 0.0164 seconds.