Z ostatniej chwili

Sytuacja na rynku pracy

2020-06-05 13:38:40 informacje
img

W Częstochowie, podobnie jak w całym kraju, od kwietnia rośnie bezrobocie. Wzrost nie jest na razie bardzo wysoki, ale odczuwalny, a spowodowana pandemią sytuacja na rynku pracy jest ciągle dynamiczna - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W maju w częstochowskim Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było już 7271 bezrobotnych, w tym 4087 częstochowianek i częstochowian (w kwietniu w mieście było ich 3685, a w marcu 3388). W porównaniu z majem 2019 roku liczba bezrobotnych w maju br. w mieście wzrosła o blisko 8%, a w powiecie częstochowskim o 12,5%.
Wzrasta też stopa bezrobocia. W marcu było to 3,0%, w kwietniu już 3,3%, majowa, kiedy pojawią się pełne dane, będzie zapewne wyższa. Wskaźniki miejskie są jednak lepsze niż średnio w województwie i całym kraju. W regionie śląskim stopa bezrobocia w marcu wynosiła 3,8%, a w kwietniu już 4,2%, natomiast w kraju odpowiednio 5,4% i 5,8%.
Kryzys spowodowany pandemią widać też w liczbie ofert pracy. W maju 2019 r. na bezrobotnych w częstochowskim PUP czekało 937 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w maju 2020 r. już tylko 394.
Przypomnijmy, że trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z Częstochowy i powiatu. Powiatowy Urząd Pracy udziela go w formie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców; dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego; dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotychczas w Częstochowie ze wsparcia w ramach tarczy skorzystało 18.122 przedsiębiorców. Łączna kwota zwolnień ze składek i wypłaconych świadczeń postojowych w częstochowskim oddziale ZUS to 35.919.736 zł.
- O zwolnienie ze składek mogą się ubiegać firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, osoby duchowne, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w tym osoby korzystające z ulgi na start - przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.  Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z Tarczy Antykryzysowej, mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. Muszą także do końca czerwca złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich składania. Wiecej informacji na stronie ZUS.
Program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa, realizuje też - w ramach tzw. tarczy antykryzysowej - Polski Fundusz Rozwoju S.A. Program jest skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w czasie kryzysu.
Z subwencji finansowej w przypadku mikrofirm mogą skorzystać podmioty, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku - w związku z COVID-19. Pomocą mogą być też objęte firmy, ktore miały zakaz prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.
Finansowanie dla sektora MŚP adresowane jest do firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadku przychodów, zwrot po 12 miesiącach przez 24 miesiące).
W przypadku mikrofirm oraz MŚP do 75% uzyskanej subwencji może być bezzwrotne. Poziom bezzwrotnej pomocy zależy m.in. od okresu utrzymania zatrudnienia w danej firmie.
Finansowanie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR jest wypłacane za pośrednictwem banków.
Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania jest realizowana bezpośrednio w PFR.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskac na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
Według danych PFR Częstochowa jest po Katowicach i Bielsku-Białej trzecim największym beneficjentem programu w województwie śląskim. 2,3 tysiące częstochowskich firm ma przyznane już ok. 386,4 mln zł subwencji PFR. Obejmuje ona 18,5 tys. zatrudnionych w mieście w mikro-, małych i średnich firmach.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0135 seconds.