Z ostatniej chwili

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu

2020-07-24 11:38:00 informacje
img

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczyna cykl szkoleń mających ograniczyć sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim oraz opóźnić wiek inicjacji alkoholowej.

Główne cele szkoleń to:

-uświadomienie sprzedawcom zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu przez młodzież

-wypracowanie wśród sprzedawców alkoholu nawyku sprawdzania dokumentów tożsamości oraz daty urodzenia kupującego

-przypomnienie, że sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej jest przestępstwem.

Jednocześnie Komisja przypomina, że czas wakacji sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych przez młodzież. Dlatego apeluje do mieszkańców, aby:

-podczas zakupów zwracali uwagę, czy sprzedawcy sprawdzają dowody tożsamości młodym ludziom, których wygląd może sugerować niepełnoletność

-zachęcali innych dorosłych do zwracania uwagi i podejmowania interwencji w sytuacji, kiedy sprzedawca zamierza sprzedać alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią.

Na zlecenie Komisji szkolenia zrealizuje Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS w ramach projektu zintegrowanych działań profilaktycznych „Twoja postawa ma znaczenie”.

Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać pod numerami telefonów:

34 324 34 43

34 370 73 88

Page generated in 0.016 seconds.