Z ostatniej chwili

Wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

2020-05-06 22:44:54 informacje
img

Od 6 maja w Częstochowie zdecydowano się otworzyć część niepublicznych żłobków i przedszkoli. Publiczne nie zostaną jeszcze uruchomione. Najpierw muszą sprostać szczegółowym wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Dotyczą one m.in.: wymagań dotyczących kadry, organizacji pracy i opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. 
Problemem jest m.in. kwestia płynów dezynfekujących i częstotliwości dezynfekcji, środków ochrony osobistej (część z nich zostanie zabezpieczona przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego UM; pewną partię płynów dezynfekujących przekazał też wojewoda); dostępność bezdotykowych termometrów w poszczególnych placówkach, a także przestrzeń rekomendowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci.  
GIS wskazuje, że w grupie, która powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, nie powinno być więcej niż 12 dzieci. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Z pomieszczenia należy usunąć przedmioty i zabawki, których nie można łatwo i skutecznie dezynfekować. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko.
Dyrektorzy powinni tak zorganizować pracę przedszkola, by uniemożliwić kontakty poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania grup do placówki) oraz maksymalnie ograniczyć kontakty z osobami z zewnątrz. W większych placówkach taka organizacja pracy będzie bardzo trudna. 
Personel przygotowujący posiłki nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz osobami, które się nimi opiekują. Osoby przyprowadzające dzieci nie mogą zbliżać się do pracowników placówki, innych rodziców oraz dzieci.
GIS rekomenduje też zakup termometrów bezdotykowych i mierzenie temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
Jeśli dziecko będzie sprawiało wrażenie chorego, należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i natychmiast wezwać rodziców lub opiekunów, którzy powinni je pilnie odebrać z placówki. 
Wśród wytycznych znalazły się też zalecenia dotyczące regularnego mycia rąk przez dzieci, obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, kontaktów, blatów, poręczy, włączników, klawiatury) oraz monitoringu codziennych prac porządkowych.
Sprzęt na placu zabaw czy boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Należy też na bieżąco dezynfekować toalety. 
Personel placówki musi być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem.  
Przygotowując posiłki dla dzieci, należy utrzymywać wysoką higienę, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania, sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce. Posiłki powinny być wydawane zmianowo, blaty stołów i poręcze krzeseł powinny być czyszczone po każdej grupie.
Każda placówka zgodnie z rekomendacjami i założeniami Głównego Inspektora Sanitarnego powinna opracować procedury postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. W każdej placówce powinno zostać wydzielone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku pojawienia się u niej objawów chorobowych. Niezbędny jest także kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz stosowanie się do innych zaleceń GIS. 
W Częstochowie od 6 maja postanowiono otworzyć następujące placówki niepubliczne (w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3): 
- Żłobek 2mama.pl (ul. Lwowska 115)
- Żłobek „Tęcza” (ul. Mościckiego 22)
- Żłobek „Bajkowy Mini Żłobek” (ul. Poświatowskiej 23)
- „Żłobek Bajka” (ul. Piastowska 189)
Postanowiono, że w środę do pracy wrócą też dzienni opiekunowie z ul. Krótkiej 29/31 - z punktu opieki nad dziećmi „Nianiolandia”. Ich pracę nadzoruje Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niedostosowanych Społecznie z Poważnymi Zaburzeniami w Funkcjonowaniu Społecznym „Empatia”.
11 maja zapowiedziano otwarcie żłobka „Aniołkowo” (ul. Faradaya 36). 
Postanowiono, że od 6 maja czynne mają być też niepubliczne przedszkola:
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Specjalnej Fundacji Mozaika
- Klub Kubusia Puchatka 
- Prywatne Przedszkole „Klub Kubusia Puchatka V” 
- Prywatne Przedszkole Językowe „Oxfordzik”
- Prywatne Przedszkole „Baśniowa Kraina” 
- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Antoninek
- Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej 
- Terapeutyczne Przedszkole „Jurajskie dzieci” 
- Przedszkole Niepubliczne „Niebiańskie Nutki”
- Przedszkole Niepubliczne „Niebiańskie Nutki II” 
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne Fundacji Mozaika 
- Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole „Piękny Umysł” 
- oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej PINOKIO Niepubliczny
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PINOKIO.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.