Z ostatniej chwili

ZUS: Tarcza 3.0 już działa

2020-05-20 11:52:48 informacje
img

Ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15.681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł – zakłada nowa odsłona tarczy antykryzysowej. Dzięki temu więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.
Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., a ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15.681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet jeśli zostały opłacone.
- Dzięki tym rozwiązaniom więcej firm skorzysta z pomocy. Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. Pozostałe warunki pozostają bez zmian - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
Aby starać się o świadczenie postojowe, należy wykazać 15-procentowy spadek przychodu, i tak przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.
* Ponowne postojowe
Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić. 
- Dobrze byłoby, aby klienci pamiętali o podaniu we wniosku swoich aktualnych danych kontaktowych. W razie wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek - przypomina rzeczniczka.
W województwie śląskim wypłacono już 144 mln zł w ramach świadczenia postojowego dla około 72 tys. przedsiębiorców i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. 

Page generated in 0.015 seconds.