Z ostatniej chwili

Tarcza dla dużych firm - jest decyzja KE

2020-06-03 12:49:29 informacje
img

Komisja Europejska zatwierdziła 29 maja pogram pomocowy dla dużych firm. Do przedsiębiorców trafi 7,5 mld zł. Negocjacje prowadziły UOKiK oraz PFR.
 
Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie programu pomocowego przewidującego udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie pożyczki preferencyjnej podlegającej umorzeniu (sprawa SA.57054 - Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw - umorzenie pożyczek). Program ten został notyfikowany Komisji Europejskiej przez prezesa UOKiK 23 kwietnia i po ponadmiesięcznych negocjacjach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polski Fundusz Rozwoju ostatecznie został uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym.
Program przewiduje udzielanie dużym oraz niektórym małym i średnim przedsiębiorstwom pożyczki mającej  finansować bieżącą działalność, natomiast umorzenie ma rekompensować szkody doznane przez nie w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Kwota umorzenia nie może przekroczyć 75 proc. kapitału pożyczki oraz 75 proc. poniesionej przez przedsiębiorcę szkody. Program pomocowy został zatwierdzony na dwóch podstawach prawnych:
1. pożyczka preferencyjna została zatwierdzona na podstawie sekcji 3.3  Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19
2. umorzenie zostało zatwierdzone bezpośrednio na podstawie art. 107 ust. 2 lit b TFUE.
Budżet zatwierdzonego programu wynosi 7,5 mld PLN. Jest on elementem programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”.

Page generated in 0.0147 seconds.